ผู้บริหาร

นายบุญลอง คนรู้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2012
ปรับปรุง 25/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 56154
Page Views 62982
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง
2 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กลางดง ปากช่อง
3 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม กลางดง ปากช่อง
4 โรงเรียนมารดากรุณณีรักษ์ กลางดง ปากช่อง
5 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา กลางดง ปากช่อง
6 โรงเรียนวัดกลางดง กลางดง ปากช่อง
7 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากช่อง
8 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ขนงพระ ปากช่อง
9 โรงเรียนขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง 044-365548
10 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ขนงพระ ปากช่อง
11 โรงเรียนบ้านหนองตะกู ขนงพระ ปากช่อง
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ขนงพระ ปากช่อง
13 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง คลองม่วง ปากช่อง
14 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ คลองม่วง ปากช่อง -
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 คลองม่วง ปากช่อง 044-430014
16 โรงเรียนบ้านหนองหมาก คลองม่วง ปากช่อง
17 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี คลองม่วง ปากช่อง
18 โรงเรียนบ้านวังสีสด คลองม่วง ปากช่อง
19 โรงเรียนบ้านสายชนวน จันทึก ปากช่อง
20 โรงเรียนบ้านหนองตอ จันทึก ปากช่อง
21 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จันทึก ปากช่อง
22 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) จันทึก ปากช่อง
23 โรงเรียนบ้านสอยดาว จันทึก ปากช่อง
24 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จันทึก ปากช่อง
25 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม จันทึก ปากช่อง 044-317416
26 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร จันทึก ปากช่อง
27 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ปากช่อง ปากช่อง (044) 311566
28 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ปากช่อง ปากช่อง
29 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ปากช่อง ปากช่อง
30 โรงเรียนสกุลศึกษา ปากช่อง ปากช่อง
31 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ปากช่อง ปากช่อง
32 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ปากช่อง ปากช่อง
33 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ปากช่อง ปากช่อง
34 โรงเรียนบ้านหนองกะจะ(ธงนิมลอุปถัมภ์) ปากช่อง ปากช่อง
35 โรงเรียนบ้านหมูสี ปากช่อง ปากช่อง
36 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง ปากช่อง
37 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง ปากช่อง
38 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง ปากช่อง
39 โรงเรียนกีรติศึกษา ปากช่อง ปากช่อง
40 โรงเรียนวัฒนวิทยา ปากช่อง ปากช่อง
41 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปากช่อง 044-311202, 313224
42 โรงเรียนวัดบันไดม้า ปากช่อง ปากช่อง 044-430232
43 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ปากช่อง ปากช่อง
44 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ปากช่อง ปากช่อง
45 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง ปากช่อง
46 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง ปากช่อง (044) 311326
47 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ปากช่อง ปากช่อง
48 โรงเรียนสายสัมพันธ์ ปากช่อง ปากช่อง
49 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน พญาเย็น ปากช่อง 044982046
50 โรงเรียนบ้านโศกน้อย พญาเย็น ปากช่อง
51 โรงเรียนบ้านหัวป้าง พญาเย็น ปากช่อง
52 โรงเรียนบ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง 044430055
53 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พญาเย็น ปากช่อง
54 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ ปากช่อง
55 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย วังกะทะ ปากช่อง
56 โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ ปากช่อง
57 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ ปากช่อง
58 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ ปากช่อง
59 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง
60 โรงเรียนบ้านวังไทร วังไทร ปากช่อง 044-436252
61 โรงเรียนบ้านหินดาด วังไทร ปากช่อง
62 โรงเรียนบ้านซับน้อย วังไทร ปากช่อง 044-436107
63 โรงเรียนบ้านหินเพิง วังไทร ปากช่อง
64 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วังไทร ปากช่อง
65 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วังไทร ปากช่อง
66 โรงเรียนพญาเย็นวิทยา หนองน้ำแดง ปากช่อง
67 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) หนองน้ำแดง ปากช่อง
68 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หนองน้ำแดง ปากช่อง
69 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง ปากช่อง
70 โรงเรียนบ้านเขาวง หนองน้ำแดง ปากช่อง
71 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ หนองสาหร่าย ปากช่อง
72 โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองสาหร่าย ปากช่อง
73 โรงเรียนปากช่อง 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง
74 โรงเรียนบ้านซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง
75 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร หนองสาหร่าย ปากช่อง
76 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย ปากช่อง (044) 313057
77 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา หนองสาหร่าย ปากช่อง
78 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 หนองสาหร่าย ปากช่อง
79 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ปากช่อง (044) 311330
80 โรงเรียนปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
81 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี หนองสาหร่าย ปากช่อง
82 โรงเรียนบ้านบ่อทอง หนองสาหร่าย ปากช่อง
83 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง
84 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย หมูสี ปากช่อง
85 โรงเรียนบ้านคลองเสือ หมูสี ปากช่อง
86 โรงเรียนบ้านปรางคล้า หมูสี ปากช่อง
87 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง
88 โรงเรียนบ้านหนองจอก โป่งตาลอง ปากช่อง
89 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง
90 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง โป่งตาลอง ปากช่อง
91 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โป่งตาลอง ปากช่อง 044-430160
92 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โป่งตาลอง ปากช่อง
93 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง
94 โรงเรียนบ้านซับใต้ กฤษณา สีคิ้ว
95 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย กฤษณา สีคิ้ว
96 โรงเรียนบ้านวังกระสวย กฤษณา สีคิ้ว
97 โรงเรียนกฤษณาวิทยา กฤษณา สีคิ้ว
98 โรงเรียนบ้านโนนรัง กฤษณา สีคิ้ว
99 โรงเรียนบ้านปางละกอ กฤษณา สีคิ้ว
100 โรงเรียนบ้านวังกรวด กุดน้อย สีคิ้ว
101 โรงเรียนพรพิทยาคม กุดน้อย สีคิ้ว
102 โรงเรียนบ้านหนองสลักได กุดน้อย สีคิ้ว
103 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว
104 โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย สีคิ้ว
105 โรงเรียนบ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว
106 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร คลองไผ่ สีคิ้ว
107 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว
108 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ คลองไผ่ สีคิ้ว
109 โรงเรียนบ้านมะค่างาม คลองไผ่ สีคิ้ว
110 โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 คลองไผ่ สีคิ้ว
111 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว
112 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ดอนเมือง สีคิ้ว
113 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ดอนเมือง สีคิ้ว
114 โรงเรียนบ้านปางโก ดอนเมือง สีคิ้ว
115 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ดอนเมือง สีคิ้ว
116 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ดอนเมือง สีคิ้ว
117 โรงเรียนบ้านดอนเมือง ดอนเมือง สีคิ้ว
118 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา บ้านหัน สีคิ้ว
119 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน สีคิ้ว 044-987096
120 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร บ้านหัน สีคิ้ว
121 โรงเรียนบ้านหนองโอง บ้านหัน สีคิ้ว
122 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) บ้านหัน สีคิ้ว
123 โรงเรียนบ้านหนองขาม มิตรภาพ สีคิ้ว
124 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ) มิตรภาพ สีคิ้ว 044-430572
125 โรงเรียนคีรีวัฒนา มิตรภาพ สีคิ้ว 044-430573
126 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 มิตรภาพ สีคิ้ว (044) 411222
127 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ลาดบัวขาว สีคิ้ว (044) 325529
128 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ลาดบัวขาว สีคิ้ว 044 - 430576
129 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ลาดบัวขาว สีคิ้ว
130 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว สีคิ้ว
131 โรงเรียนบ้านหนองบัว ลาดบัวขาว สีคิ้ว
132 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ลาดบัวขาว สีคิ้ว
133 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว สีคิ้ว
134 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ลาดบัวขาว สีคิ้ว
135 โรงเรียนถนนมิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ้ว
136 โรงเรียนบ้านวังราง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
137 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
138 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
139 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
140 โรงเรียนบ้านห้วยลุง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
141 โรงเรียนสันติพัฒนา สีคิ้ว สีคิ้ว
142 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สีคิ้ว สีคิ้ว
143 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สีคิ้ว สีคิ้ว
144 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สีคิ้ว สีคิ้ว
145 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิ้ว สีคิ้ว 044411311
146 โรงเรียนสีคิ้ว(สวัสดิ์ผดุงวิทยา) สีคิ้ว สีคิ้ว
147 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้ว
148 โรงเรียนสง่าพัฒนา หนองน้ำใส สีคิ้ว
149 โรงเรียนหนองน้ำใส หนองน้ำใส สีคิ้ว
150 โรงเรียนทับ6วิทยาคาร หนองน้ำใส สีคิ้ว
151 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ำใส สีคิ้ว
152 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม หนองน้ำใส สีคิ้ว
153 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา หนองน้ำใส สีคิ้ว
154 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม หนองบัวน้อย สีคิ้ว
155 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง หนองบัวน้อย สีคิ้ว
156 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย หนองบัวน้อย สีคิ้ว
157 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ หนองบัวน้อย สีคิ้ว
158 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย สีคิ้ว 244-430167
159 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองบัวน้อย สีคิ้ว
160 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
161 โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
162 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
163 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
164 โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
165 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
166 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
167 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี กุดจิก สูงเนิน
168 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) กุดจิก สูงเนิน
169 โรงเรียนกุดจิกวิทยา กุดจิก สูงเนิน
170 โรงเรียนบ้านสลักใด กุดจิก สูงเนิน 044335288
171 โรงเรียนบ้านหนองบอน นากลาง สูงเนิน
172 โรงเรียนบ้านนากลาง นากลาง สูงเนิน
173 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ นากลาง สูงเนิน
174 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง สูงเนิน
175 โรงเรียนสันติวิทยา บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน
176 โรงเรียนวัดกุดเวียน บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน 044430434
177 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน 044430586
178 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน
179 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง มะเกลือเก่า สูงเนิน
180 โรงเรียนบ้านหนองเบน มะเกลือเก่า สูงเนิน 044-430169
181 โรงเรียนบ้านหนองเลา มะเกลือเก่า สูงเนิน
182 โรงเรียนวังรางพิทยาคม มะเกลือเก่า สูงเนิน
183 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า มะเกลือเก่า สูงเนิน
184 โรงเรียนบ้านหนองม่วง มะเกลือเก่า สูงเนิน 044418311
185 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย มะเกลือเก่า สูงเนิน
186 โรงเรียนบ้านวังราง มะเกลือเก่า สูงเนิน
187 โรงเรียนบ้านบุตาสง มะเกลือเก่า สูงเนิน
188 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า สูงเนิน
189 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง มะเกลือใหม่ สูงเนิน
190 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง มะเกลือใหม่ สูงเนิน
191 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน
192 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ มะเกลือใหม่ สูงเนิน
193 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่ สูงเนิน
194 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สูงเนิน สูงเนิน
195 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สูงเนิน สูงเนิน
196 โรงเรียนสูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน
197 โรงเรียนบ้านสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน
198 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน
199 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน 044-419547
200 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี สูงเนิน สูงเนิน
201 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน
202 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน
203 โรงเรียนบ้านสองคร หนองตะไก้ สูงเนิน
204 โรงเรียนบ้านหนองพยอม หนองตะไก้ สูงเนิน
205 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หนองตะไก้ สูงเนิน
206 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองตะไก้ สูงเนิน
207 โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้ สูงเนิน 044-249-527
208 โรงเรียนเสมาวิทยา เสมา สูงเนิน
209 โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง เสมา สูงเนิน
210 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) เสมา สูงเนิน
211 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) เสมา สูงเนิน
212 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า เสมา สูงเนิน
213 โรงเรียนบ้านโป่ง เสมา สูงเนิน
214 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม เสมา สูงเนิน
215 โรงเรียนบ้านกุดหิน โคราช สูงเนิน
216 โรงเรียนบ้านนาตะโครก โคราช สูงเนิน
217 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า โคราช สูงเนิน
218 โรงเรียนบ้านโค้งยาง โค้งยาง สูงเนิน
219 โรงเรียนโนนค่าวิทยา โนนค่า สูงเนิน
220 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โนนค่า สูงเนิน
221 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง โนนค่า สูงเนิน
222 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ โนนค่า สูงเนิน
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.คลองม่วง อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร