ผู้บริหาร

นายบุญลอง คนรู้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2012
ปรับปรุง 25/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 56626
Page Views 63488
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ กลางดง ปากช่อง
2 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง
3 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม กลางดง ปากช่อง
4 โรงเรียนมารดากรุณณีรักษ์ กลางดง ปากช่อง
5 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา กลางดง ปากช่อง
6 โรงเรียนวัดกลางดง กลางดง ปากช่อง
7 โรงเรียนบ้านหนองตะกู ขนงพระ ปากช่อง
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ขนงพระ ปากช่อง
9 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากช่อง
10 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ขนงพระ ปากช่อง
11 โรงเรียนขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง 044-365548
12 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ขนงพระ ปากช่อง
13 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี คลองม่วง ปากช่อง
14 โรงเรียนบ้านวังสีสด คลองม่วง ปากช่อง
15 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง คลองม่วง ปากช่อง
16 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ คลองม่วง ปากช่อง -
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 คลองม่วง ปากช่อง 044-430014
18 โรงเรียนบ้านหนองหมาก คลองม่วง ปากช่อง
19 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จันทึก ปากช่อง
20 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม จันทึก ปากช่อง 044-317416
21 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร จันทึก ปากช่อง
22 โรงเรียนบ้านสายชนวน จันทึก ปากช่อง
23 โรงเรียนบ้านหนองตอ จันทึก ปากช่อง
24 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จันทึก ปากช่อง
25 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) จันทึก ปากช่อง
26 โรงเรียนบ้านสอยดาว จันทึก ปากช่อง
27 โรงเรียนวัฒนวิทยา ปากช่อง ปากช่อง
28 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ปากช่อง 044-311202, 313224
29 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ปากช่อง ปากช่อง
30 โรงเรียนวัดบันไดม้า ปากช่อง ปากช่อง 044-430232
31 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ปากช่อง ปากช่อง
32 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง ปากช่อง
33 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง ปากช่อง (044) 311326
34 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ปากช่อง ปากช่อง
35 โรงเรียนสายสัมพันธ์ ปากช่อง ปากช่อง
36 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ปากช่อง ปากช่อง (044) 311566
37 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ปากช่อง ปากช่อง
38 โรงเรียนสกุลศึกษา ปากช่อง ปากช่อง
39 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ปากช่อง ปากช่อง
40 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ปากช่อง ปากช่อง
41 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ปากช่อง ปากช่อง
42 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ปากช่อง ปากช่อง
43 โรงเรียนบ้านหนองกะจะ(ธงนิมลอุปถัมภ์) ปากช่อง ปากช่อง
44 โรงเรียนบ้านหมูสี ปากช่อง ปากช่อง
45 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง ปากช่อง
46 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง ปากช่อง
47 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ปากช่อง ปากช่อง
48 โรงเรียนกีรติศึกษา ปากช่อง ปากช่อง
49 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พญาเย็น ปากช่อง
50 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน พญาเย็น ปากช่อง 044982046
51 โรงเรียนบ้านโศกน้อย พญาเย็น ปากช่อง
52 โรงเรียนบ้านหัวป้าง พญาเย็น ปากช่อง
53 โรงเรียนบ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง 044430055
54 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา วังกะทะ ปากช่อง
55 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ ปากช่อง
56 โรงเรียนบ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง
57 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วังกะทะ ปากช่อง
58 โรงเรียนประชารัฐวิทยา วังกะทะ ปากช่อง
59 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย วังกะทะ ปากช่อง
60 โรงเรียนบ้านหินเพิง วังไทร ปากช่อง
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วังไทร ปากช่อง
62 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง วังไทร ปากช่อง
63 โรงเรียนบ้านวังไทร วังไทร ปากช่อง 044-436252
64 โรงเรียนบ้านหินดาด วังไทร ปากช่อง
65 โรงเรียนบ้านซับน้อย วังไทร ปากช่อง 044-436107
66 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม หนองน้ำแดง ปากช่อง
67 โรงเรียนบ้านเขาวง หนองน้ำแดง ปากช่อง
68 โรงเรียนพญาเย็นวิทยา หนองน้ำแดง ปากช่อง
69 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) หนองน้ำแดง ปากช่อง
70 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หนองน้ำแดง ปากช่อง
71 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ปากช่อง (044) 311330
72 โรงเรียนปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
73 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี หนองสาหร่าย ปากช่อง
74 โรงเรียนบ้านบ่อทอง หนองสาหร่าย ปากช่อง
75 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ หนองสาหร่าย ปากช่อง
76 โรงเรียนบ้านคลองยาง หนองสาหร่าย ปากช่อง
77 โรงเรียนปากช่อง 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง
78 โรงเรียนบ้านซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง
79 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร หนองสาหร่าย ปากช่อง
80 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว หนองสาหร่าย ปากช่อง (044) 313057
81 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา หนองสาหร่าย ปากช่อง
82 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 หนองสาหร่าย ปากช่อง
83 โรงเรียนบ้านปรางคล้า หมูสี ปากช่อง
84 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง
85 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง
86 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย หมูสี ปากช่อง
87 โรงเรียนบ้านคลองเสือ หมูสี ปากช่อง
88 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง โป่งตาลอง ปากช่อง
89 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โป่งตาลอง ปากช่อง 044-430160
90 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม โป่งตาลอง ปากช่อง
91 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง
92 โรงเรียนบ้านหนองจอก โป่งตาลอง ปากช่อง
93 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา โป่งตาลอง ปากช่อง
94 โรงเรียนบ้านโนนรัง กฤษณา สีคิ้ว
95 โรงเรียนบ้านปางละกอ กฤษณา สีคิ้ว
96 โรงเรียนบ้านซับใต้ กฤษณา สีคิ้ว
97 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย กฤษณา สีคิ้ว
98 โรงเรียนบ้านวังกระสวย กฤษณา สีคิ้ว
99 โรงเรียนกฤษณาวิทยา กฤษณา สีคิ้ว
100 โรงเรียนบ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว
101 โรงเรียนบ้านวังกรวด กุดน้อย สีคิ้ว
102 โรงเรียนพรพิทยาคม กุดน้อย สีคิ้ว
103 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) กุดน้อย สีคิ้ว
104 โรงเรียนบ้านหนองสลักได กุดน้อย สีคิ้ว
105 โรงเรียนบ้านโนนเสลา กุดน้อย สีคิ้ว
106 โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 คลองไผ่ สีคิ้ว
107 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว
108 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร คลองไผ่ สีคิ้ว
109 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว
110 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ คลองไผ่ สีคิ้ว
111 โรงเรียนบ้านมะค่างาม คลองไผ่ สีคิ้ว
112 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ดอนเมือง สีคิ้ว
113 โรงเรียนบ้านดอนเมือง ดอนเมือง สีคิ้ว
114 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ดอนเมือง สีคิ้ว
115 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ดอนเมือง สีคิ้ว
116 โรงเรียนบ้านปางโก ดอนเมือง สีคิ้ว
117 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ดอนเมือง สีคิ้ว
118 โรงเรียนบ้านหนองโอง บ้านหัน สีคิ้ว
119 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) บ้านหัน สีคิ้ว
120 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา บ้านหัน สีคิ้ว
121 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา บ้านหัน สีคิ้ว 044-987096
122 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร บ้านหัน สีคิ้ว
123 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 มิตรภาพ สีคิ้ว (044) 411222
124 โรงเรียนคีรีวัฒนา มิตรภาพ สีคิ้ว 044-430573
125 โรงเรียนบ้านหนองขาม มิตรภาพ สีคิ้ว
126 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ) มิตรภาพ สีคิ้ว 044-430572
127 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ลาดบัวขาว สีคิ้ว
128 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ลาดบัวขาว สีคิ้ว
129 โรงเรียนถนนมิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ้ว
130 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ลาดบัวขาว สีคิ้ว (044) 325529
131 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ลาดบัวขาว สีคิ้ว
132 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ลาดบัวขาว สีคิ้ว 044 - 430576
133 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ลาดบัวขาว สีคิ้ว
134 โรงเรียนบ้านหนองบัว ลาดบัวขาว สีคิ้ว
135 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ลาดบัวขาว สีคิ้ว
136 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
137 โรงเรียนบ้านวังราง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
138 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
139 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
140 โรงเรียนบ้านห้วยลุง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว
141 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้ว
142 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด สีคิ้ว สีคิ้ว
143 โรงเรียนสันติพัฒนา สีคิ้ว สีคิ้ว
144 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สีคิ้ว สีคิ้ว
145 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สีคิ้ว สีคิ้ว 044411311
146 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สีคิ้ว สีคิ้ว
147 โรงเรียนสีคิ้ว(สวัสดิ์ผดุงวิทยา) สีคิ้ว สีคิ้ว
148 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม หนองน้ำใส สีคิ้ว
149 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา หนองน้ำใส สีคิ้ว
150 โรงเรียนสง่าพัฒนา หนองน้ำใส สีคิ้ว
151 โรงเรียนหนองน้ำใส หนองน้ำใส สีคิ้ว
152 โรงเรียนทับ6วิทยาคาร หนองน้ำใส สีคิ้ว
153 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ หนองน้ำใส สีคิ้ว
154 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ หนองบัวน้อย สีคิ้ว
155 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองบัวน้อย สีคิ้ว
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองบัวน้อย สีคิ้ว 244-430167
157 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม หนองบัวน้อย สีคิ้ว
158 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง หนองบัวน้อย สีคิ้ว
159 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย หนองบัวน้อย สีคิ้ว
160 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
161 โรงเรียนบ้านซับชุมพล หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
162 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
163 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
164 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
165 โรงเรียนบ้านโนนสง่า หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
167 โรงเรียนบ้านสลักใด กุดจิก สูงเนิน 044335288
168 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี กุดจิก สูงเนิน
169 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) กุดจิก สูงเนิน
170 โรงเรียนกุดจิกวิทยา กุดจิก สูงเนิน
171 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ นากลาง สูงเนิน
172 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง สูงเนิน
173 โรงเรียนบ้านหนองบอน นากลาง สูงเนิน
174 โรงเรียนบ้านนากลาง นากลาง สูงเนิน
175 โรงเรียนวัดกุดเวียน บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน 044430434
176 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน 044430586
177 โรงเรียนสันติวิทยา บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน
178 โรงเรียนบ้านหนองม่วง มะเกลือเก่า สูงเนิน 044418311
179 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย มะเกลือเก่า สูงเนิน
180 โรงเรียนบ้านวังราง มะเกลือเก่า สูงเนิน
181 โรงเรียนบ้านบุตาสง มะเกลือเก่า สูงเนิน
182 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า สูงเนิน
183 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน
184 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง มะเกลือเก่า สูงเนิน
185 โรงเรียนบ้านหนองเบน มะเกลือเก่า สูงเนิน 044-430169
186 โรงเรียนบ้านหนองเลา มะเกลือเก่า สูงเนิน
187 โรงเรียนวังรางพิทยาคม มะเกลือเก่า สูงเนิน
188 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า มะเกลือเก่า สูงเนิน
189 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ มะเกลือใหม่ สูงเนิน
190 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่ สูงเนิน
191 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง มะเกลือใหม่ สูงเนิน
192 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง มะเกลือใหม่ สูงเนิน
193 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน
194 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน
195 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน 044-419547
196 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี สูงเนิน สูงเนิน
197 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สูงเนิน สูงเนิน
198 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สูงเนิน สูงเนิน
199 โรงเรียนบ้านสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน
200 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สูงเนิน สูงเนิน
201 โรงเรียนสูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน
202 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองตะไก้ สูงเนิน
203 โรงเรียนสองครพิทยาคม หนองตะไก้ สูงเนิน 044-249-527
204 โรงเรียนบ้านสองคร หนองตะไก้ สูงเนิน
205 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน
206 โรงเรียนบ้านหนองพยอม หนองตะไก้ สูงเนิน
207 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หนองตะไก้ สูงเนิน
208 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า เสมา สูงเนิน
209 โรงเรียนบ้านโป่ง เสมา สูงเนิน
210 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม เสมา สูงเนิน
211 โรงเรียนเสมาวิทยา เสมา สูงเนิน
212 โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง เสมา สูงเนิน
213 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) เสมา สูงเนิน
214 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) เสมา สูงเนิน
215 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า โคราช สูงเนิน
216 โรงเรียนบ้านกุดหิน โคราช สูงเนิน
217 โรงเรียนบ้านนาตะโครก โคราช สูงเนิน
218 โรงเรียนบ้านโค้งยาง โค้งยาง สูงเนิน
219 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง โนนค่า สูงเนิน
220 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ โนนค่า สูงเนิน
221 โรงเรียนโนนค่าวิทยา โนนค่า สูงเนิน
222 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ โนนค่า สูงเนิน
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.คลองม่วง อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร